Ipeľské  kultúrne  a turistické združenie  bolo  založené  v  roku 2001 obyvateľmi obce, ktorí už roky pracovali  v dobrovoľníckych  organizáciach  a mali  záujem  o rozvoj obce, o ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva. Združenie v roku  2004 kúpil starý dom,  čo obnovili a vytvorili sa v  ňom vhodné podmienky na prevádzkovanie  Domu ľudových tradícií  so  stálou remeselníckou činnosťou.  Dom  postavený  v roku 1897 sa nachádza pri hlavnej ceste vedúcej  do  Maďarska.  Tzv.  čistá kuchyňa,  čistá  izba  a kuchyňa s otvoreným  komínom pripomínajú  staré predvojnové  časy. V remeselníckej  dielni,  ktorá  bola  prerobená  z maštale  je  pec s prípecnou  lavicou.  Na dvore  na  relaxovanie  čaká  návštevníkov altánok  s  trstinovou  strechou,  vonkajšia  pec  a studňa  s  vahadlom. Okrem  stálej výstavy  v dome  funguje  aj  dielňa  ľudových  remesiel. Od  roku  2004  pravidelne usporiadajú rôzne  prehliadky  starých remesiel,  celodenné  programy  pre  skupiny. Ubytovacie  priestory v podkroví  domu umožňujú  viacdenné  tábory  pre  detí  aj  pre dospelých. Dom ľudových tradícií ponúka: