943 61 Salka 61

Telefón: 036 7585 101

 

Starostka obce: Mgr.Silvia Cagalová

Mobil: 0918 483 626

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

falu park szolo

Prvý  písomný  záznam  o škole  v Salke  je zápisnica  z roku  1779. V roku  1870  postavili  novú budovu školy a v roku 1871 bola  založená  prvá  rada školy.  Budova  s dvomi  triedami  sa nedlho  ukázala príliš  malá,  vyučovanie pokračovalo  v priestoroch kláštora  postaveného  v rokoch  1904-1907.  Kláštor  dal  postaviť farár  György  Ferenczy a pomenoval  ho  po  svojej  matke:  Inštitúcia  svätej  Terezy. Vzdelávanie  sa  začalo  v školskom  roku  1907/1908  v dievčenskej škole  so 77,  v opakovacej  škole  so 45  a v materskej škole  s 97 deťmi.

 

Ústavná  listina  Československej  republiky  z roku  1920 umožnila  menšinám  vzdelávať sa  v materinskom  jazyku.  Zmenu v organizácii  ľudových  škôl  priniesol  zákon  z roku  1922,  ktorý upravil  povinnú  školskú  dochádzku  na  osem  rokov.  V Salke  bola založená zmiešaná obecná škola, kde prednášali svetoví a cirkevní učitelia  spoločne.  V posledných  rokoch  2.  svetovej  vojny  sa nevyučovalo.  Po  skončení  vojny  sa  obnovilo  vyučovanie  len v slovenskom jazyku. Učitelia obce Salka mohli vyučovaťvo svojom materinskom  jazyku  od  školského  roka  1950/51.  Na  konci  60-tych rokoch  počet  žiakov  dosiahol  takmer  300,  čo  spôsobil  nedostatok miesta. Novú budovu školy pre 300 žiakov začali stavať v roku 1984 a slávnostne ju odovzdali 29.februára 1988.

V 90-tych rokoch po zmene školských reforiem počet žiakov začal  klesať.  Školský  rok  2001/2002  sa  začal  so  141  žiakmi,  rok 2007/2008 už len so 77 žiakmi. Od roku 2008 obecný úrad, starosta obce a riaditeľstvo školy vynaloží veľké úsilie na zachovanie školy. Zaobstaranie  školského  autobusu  tiež  prispelo  k tomu,  že  počet žiakov  školy  presiahol  100.  V súčasnosti  školu  navštevujú  deti nielen  zo  Salky,  ale  aj  z piatich  okolitých  obcí:  zLelej,  z Bajtavy, z Malých Kosíh, z Pastoviec a z Bieloviec.

Od roku 2002 základná a materská škola sú pod spoločným riaditeľstvom. Škôlka sa nachádza v osobitnej budove a navštevuje ju okolo 20-24 detí.

  • alapiskola-szalka-2015-02
  • alapiskola-szalka-2015-03
  • alapiskola-szalka-2015-04
  • alapiskola-szalka-2015-05
  • alapiskola-szalka-2015-07
  • alapiskola-szalka-2015-09
  • alapiskola-szalka-2015-16
  • iskola-1
  • iskola-2
  • iskola-3