943 61 Salka 61

Telefón: 036 7585 101

 

Starostka obce: Mgr.Silvia Cagalová

Mobil: 0918 483 626

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ďalšie uvoľňovanie opatrení od 10. júna 2020:


Hranice

– voľný režim pre ďalších 16 krajín (doteraz platil pre Českú republiku, Rakúsko a Maďarsko)
- hranice sa otvárajú aj pre osoby prichádzajúce z: Nemecka, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Slovinska, Chorvátska, Bulharska, Grécka, Cypru, Malty, Estónska, Litvy, Lotyšska, Fínska, Nórska, Dánska a Islandu
- končí sa povinnosť štátnej karantény a ekarantény
- pri príchode z iných ako týchto 19 bezpečných krajín sa odporúča domáca izolácia a na piaty deň po príchode test na koronavírus

Ďalšie opatrenia:

- môžu sa otvoriť centrá voľného času a základné umelecké školy
- otvárajú sa aj detské kútiky v obchodných centrách a nočné kluby
- maximálny počet účastníkov hromadných podujatí sa zvyšuje na 500 osôb
- obchody a prevádzky nebudú musieť dodržiavať opatrenie jedna osoba na desať metrov štvorcových, respektíve v reštauráciách dvojmetrové rozostupy medzi stolmi, ÚVZ SR to však naďalej odporúča
- rúška v exteriéroch nebudú povinné, zostávajú odporúčané pri vzdialenosti do 2 metrov od cudzích osôb. Na pracovisku bude nosenie rúšok v rovine odporúčania, ak budú ľudia v uzavretých kolektívoch a aspoň 2 metre od seba.

Školy:

od 15. júna sa ruší obmedzenie počtu detí v triedach materských škôl a základných škôl, povinné meranie teploty a zákaz premiešavania detí v skupinách
- posledný júnový týždeň sa budú môcť na báze dobrovoľnosti vrátiť do škôl aj ostatné deti druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl.

 https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19