Pri kliknuti na odkaz sa otvori tento odkaz v novom okne:

 Oznámenie o uložení zásielky na obecnom úrade