Tento nájomný bytový dom bol podporený dotáciu:

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

v rámci

Programu rozvoja bývania