2020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2020. Uznesenie č.148/29042020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2020. Uznesenie č.149/29042020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2020. Uznesenie č.150/29042020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2020. Uznesenie č.145/29042020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2020. Uznesenie č.146/29042020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2020. Uznesenie č.147/29042020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 22. januára 2020. Uznesenie č.135/22012020

2019

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 27. novembra 2019. Uznesenie č.106/27112019

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29.apríla 2019

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 10.septembra 2019

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 7. marca 2019. Uznesenie č.38/07032019

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. 39-07032019 - zo dňa 07. marca 2019

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29.apríla 2019

2018

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. LXIV/17102018 - zo dňa 17.októbra 2018

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. LXIV/17102018 - zo dňa 17.októbra 2018

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva V Salke číslo: LXI/27082018-Z. zo dňa 27.augusta 2018

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. LXI/27082018 - zo dňa 27.augusta 2018

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. LXI/27082018 - zo dňa 27.augusta 2018

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. LVI/200418 - zo dňa 20.apríla 2018

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. LVIII/280518

2017

Uznesenie OZ č.XXIX/24082016-Z

2016

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. XXXVII/12122016 - zo dňa 12.decembra 2016

Uznesenie OZ č.XXIX/24082016-Z

Uznesenie OZ č.XXIX/24082016-Z

Uznesenie OZ č.XXIX/24082016-Z 2

Uznesenie č.XXIX/110461-Z