2022

Uznesenie z 34.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 5. mája 2022. Uznesenie č.302

Uznesenie z 34.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 5. mája 2022. Uznesenie č.298/1

Uznesenie z 34.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 5. mája 2022. Uznesenie č.298

Uznesenie z 33.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 14. marca 2022. Uznesenie č.291

Uznesenie z 35.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 16. júna 2022. Uznesenie č.320

Uznesenie z 33.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 14. marca 2022. Uznesenie č.292

Uznesenie z 34.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 5. mája 2022. Uznesenie č.299

Uznesenie z 34.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 5. mája 2022. Uznesenie č.300

Uznesenie z 34.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 5. mája 2022. Uznesenie č.301

2021

Uznesenie z 30.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 05. augusta 2021. Uznesenie č.259/29042021 - Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce

Uznesenie z 30.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 05. augusta 2021. Uznesenie č.259/29042021 - Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce

Uznesenie z 28.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2021. Uznesenie č.234/29042021 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.113/005/21

Uznesenie z 28.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2021. Uznesenie č.235/29042021 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

Uznesenie z 28.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2021. Uznesenie č.236/29042021 - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy - poplatok za poskytnutie úveru

2020

Uznesenie z 24.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 03. decembra 2020. Uznesenie č.194/03122020 - Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce-predaj

Uznesenie z 25.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 14. decembra 2020. Uznesenie č.200/1/14122020 - Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce - predaj

Uznesenie z 25.zasadnutia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 14. decembra 2020. Uznesenie č.200/1/14122020 - Nakladanie s nehnuteľným majetkom obce - predaj

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 22. júna 2020. Uznesenie č.163/22062020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 22. júna 2020. Uznesenie č.162/22062020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2020. Uznesenie č.148/29042020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2020. Uznesenie č.149/29042020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2020. Uznesenie č.150/29042020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2020. Uznesenie č.145/29042020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2020. Uznesenie č.146/29042020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29. apríla 2020. Uznesenie č.147/29042020

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 22. januára 2020. Uznesenie č.135/22012020

2019

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 27. novembra 2019. Uznesenie č.106/27112019

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29.apríla 2019

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 10.septembra 2019

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 7. marca 2019. Uznesenie č.38/07032019

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. 39-07032019 - zo dňa 07. marca 2019

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Salke zo dňa 29.apríla 2019

2018

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. LXIV/17102018 - zo dňa 17.októbra 2018

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. LXIV/17102018 - zo dňa 17.októbra 2018

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva V Salke číslo: LXI/27082018-Z. zo dňa 27.augusta 2018

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. LXI/27082018 - zo dňa 27.augusta 2018

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. LXI/27082018 - zo dňa 27.augusta 2018

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. LVI/200418 - zo dňa 20.apríla 2018

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. LVIII/280518

2017

Uznesenie OZ č.XXIX/24082016-Z

2016

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva č. XXXVII/12122016 - zo dňa 12.decembra 2016

Uznesenie OZ č.XXIX/24082016-Z

Uznesenie OZ č.XXIX/24082016-Z

Uznesenie OZ č.XXIX/24082016-Z 2

Uznesenie č.XXIX/110461-Z