943 61 Salka 61

Telefón: 036 7585 101

 

Starostka obce: Mgr.Silvia Cagalová

Mobil: 0918 483 626

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2023

Kúpna zmluva - Ákos Trieb

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému Eltma

Kúpna zmluva - Oto Benkó

Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - Opatrenie č.2

Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - Opatrenie č.2 - Aktivácia a zaškolenie ZUoZ

Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe - Bianka Parkanská

Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe - Bagala Kincső

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 113/005/21

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo - AMAZON s.r.o.

Zmluva o dielo č.08/2023 - Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Dodatok ku kúpnej zmluve č. V4072023 - Zoltán Szép

Kúpna zmluva - Anton Trieb, František Trieb, Terézia Házelmajerová

Zmluva o dielo - Superyde Group Trnava s. r. o

Zmluva o poskytovaní služieb - MK hlas, s.r.o. 

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET - Galileo Corporation s.r.o.

Zmluva o vytvorení webových stránok - Galileo Corporation s.r.o.

Zmluva o prevádzke webového sídla - Galileo Corporation s.r.o.

Zmluva o poskytovanie produktu - Galileo Corporation s.r.o.

Zmluva o spracovaní osobných údajov - Galileo Corporation s.r.o.

Zmluva o umiestnení psov do karanténnej stanice

VEROBS s.r.o. - Ing.Vladimír Ivanič - Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania

Kúpna zmluva - Anton Trieb

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - Szép Zoltán

Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

2022

Zmluva o nájme bytu - Judita Tóthová

Zmluva o nájme bytu - Mgr.Peter Kalácska

Zmluva o nájme bytu - Zuzana Izraelová

Zmluva o nájme bytu - Czibulyová Veronika

Zmluva o nájme bytu - Erzsébet Izrael, Zoltán Teplánszki

Zmluva o nájme bytu - Házelmayerová Alexandra

Zmluva o nájme bytu - Brychtová Sabina

Zmluva o nájme bytu - Melicher Roland

Zmluva o nájme bytu - Antal Finster, Veronika Finsterová

Zmluva o nájme bytu - Ervin Ložek

Dodatok č.11 - Obec Bajtava - skládka TKO - 30.12.2022

Kúpna zmluva - Ladislav Ivanics

Kúpna zmluva - Zoltán Ulahel

RM Gastro - JAZ s.r.o.

Kúpna Zmluva - Andrea Balázsová

Dohoda č.22/17/010/33

Zmluva o spolupraci a financovaní realizácie bodovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu eurá z eura v obci Salka

Kúpna zmluva - Udvardy

Kúpna zmluva - Tóth Szabolcs

Kúpna zmluva - Molnár Daniel

Zmluva o dielo - Ing.Katarína Matlúchová Hedera

Dodatok č.1 k zmluve č.2201-004 - King Security Štúrovo s.r.o.

Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb - King Security

Zmluva o poskytnutí prepravných služieb - Zala-Bus

ZMLUVA o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní - Ing.Eva Očovský

Nájomná zmluva - DUNAJ, Zariadenie sociálnych služieb Kováčov

Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve: Július Nemes, Elvíra Nemes, František Molnár, Ildikó Jankusová

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve: Július Nemes, Elvíra Nemes, František Molnár, Ildikó Jankusová

ZMLUVA O DIELO - AMAZON s.r.o.

ZMLUVA O DIELO - Stabac spol. s r.o. - REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE SALKA – II.ETAPA

ZMLUVA O DIELO - Stabac spol. s r.o. - REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE SALKA

Mandátna zmluva 08/2022 - Ladislav Bús

Kúpna zmluva - Roland Szabó, Žofia Szabó

Kúpna zmluva: Július Nemes, Elvíra Nemes, František Molnár, Ildikó Jankusová

Zámenná zmluva - František Németh

Kúpna zmluva - Daniel Jakubík

BEMIA plus s.r.o. - Zmluva o zbere a zabezepečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materuálu...č.146-VŽP/2022

Kúpna zmluva - Tóth Szabolcs

Dodatok č.2: Prima Banka - Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.113/005/21

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr.Klára Decsiová

2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - RIGHT AUDIT s.r.o.

Zmluva o zabezpečení externého manažmentu vo fáze monitorovania výsledkov projektu v dobe udržateľnosti - Hydrogen Slovakia s.r.o.

Zmluva o dielo č.01/08/2020 - Stabac spol. s.r.o.

Dohoda č.20/17/010/86 - Úrad práce

Dohoda č.20/17/012/7 - Úrad práce

Zmluva č. 7/1000152930 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152942 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152922 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152314 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152311 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152317 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152318 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152319 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152321 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000151822 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Dodatok Č.1 k záložnej zmluve č.400/102/2020

Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov

Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

Príkazná zmluva č.9-2020 PZ - ENERBYT s.r.o.

Záložná zmluva č.400/102/2020

Zmluva o úvere č. 400/102/2020 - Štátny fond rozvoja bývania

Zmluva o úvere č. 400/102/2020 - Štátny fond rozvoja bývania - pdf

Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní - Ing.Zuzana Matúšková

Kúpna zmluva - Peter Lampert, Lucia Lampert

Kúpna zmluva - Mária Lampertová

Kúpna zmluva - Júlia Molnárová

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Ján Babiak

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - György László

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Manhercz Péter

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Kečkéš

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Dávid Cibula

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Zolcseak

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Katarína Hajdúová

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Valentová Katarína

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Drapák Kazimír

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Marta Dajčová

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Ónodi Gyula

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Jozef Tóth

Kúpna zmluva - Balázs Németh, Dóra Fodorová

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode nehnuteľnosti

Kúpna zmluva č.01/2020 - S.F.H., s.r.o.

Dohoda o urovnaní a o spôsobe splnenia záväzku

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - György László

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Dávid Cibula

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Andrei Zolcseak

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Arpád Kečkéš

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Ján Babiak

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Jozef Tóth

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Katarína Hajdúová

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva bytu - Halász Lajos, Katarína Valašeková

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Katarína Valašeková

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Katarína Valentová

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Kazimír Drapák

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Marta Dajčová

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Ónodi Gyula

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Péter Manhercz

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr. Klára Decsiová

Nájomná zmluva č.1/2020 - S.F.H., s.r.o