pdf   ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
 doc  Választások a regionális önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számára
 doc  Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča