943 61 Salka 61

Telefón: 036 7585 101

 

Starostka obce: Mgr.Silvia Cagalová

Mobil: 0918 483 626

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

falu park szolo

 

 

 

 

2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - RIGHT AUDIT s.r.o.

Zmluva o zabezpečení externého manažmentu vo fáze monitorovania výsledkov projektu v dobe udržateľnosti - Hydrogen Slovakia s.r.o.

Zmluva o dielo č.01/08/2020 - Stabac spol. s.r.o.

Dohoda č.20/17/010/86 - Úrad práce

Dohoda č.20/17/012/7 - Úrad práce

Zmluva č. 7/1000152930 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152942 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152922 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152314 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152311 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152317 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152318 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152319 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000152321 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000151822 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Dodatok Č.1 k záložnej zmluve č.400/102/2020

Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov

Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

Príkazná zmluva č.9-2020 PZ - ENERBYT s.r.o.

Záložná zmluva č.400/102/2020

Zmluva o úvere č. 400/102/2020 - Štátny fond rozvoja bývania

Zmluva o úvere č. 400/102/2020 - Štátny fond rozvoja bývania - pdf

Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní - Ing.Zuzana Matúšková

Kúpna zmluva - Peter Lampert, Lucia Lampert

Kúpna zmluva - Mária Lampertová

Kúpna zmluva - Júlia Molnárová

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Ján Babiak

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - György László

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Manhercz Péter

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Kečkéš

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Dávid Cibula

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Zolcseak

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Katarína Hajdúová

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Valentová Katarína

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Drapák Kazimír

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Marta Dajčová

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Ónodi Gyula

Dodatok č.1 ku zmluve o prevode vlastníctva bytu - Jozef Tóth

Kúpna zmluva - Balázs Németh, Dóra Fodorová

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode nehnuteľnosti

Kúpna zmluva č.01/2020 - S.F.H., s.r.o.

Dohoda o urovnaní a o spôsobe splnenia záväzku

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - György László

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Dávid Cibula

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Andrei Zolcseak

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Arpád Kečkéš

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Ján Babiak

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Jozef Tóth

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Katarína Hajdúová

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva bytu - Halász Lajos, Katarína Valašeková

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Katarína Valašeková

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Katarína Valentová

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Kazimír Drapák

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Marta Dajčová

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Ónodi Gyula

Zmluva o prevode vlastníctva bytu - Péter Manhercz

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr. Klára Decsiová

Nájomná zmluva č.1/2020 - S.F.H., s.r.o