Erb obce  Vlajka obce
   
 Pečať obce   Program celoživotného vzdelávania