Pri kliknuti na odkaz sa otvori tento odkaz v novom okne:

 Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov, pre volebné komisie a pre kandidátov.