Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Salka
ObecSalka
Szalkaközség

Projekt INTERREG IIIA

Projekt

Projekt INTERREG IIIA

PROJEKT SPOLOČNÉHO RIEŠENIA PROBLEMATIKY VODNÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKO – MAĎARSKÝCH OBCÍ POIPLIA

1. CEZHRANIČNÉ PROGRAMY PHARE

Európska únia od začiatku 90-tych rokov venovala čoraz väčšiu pozornosť podpore rozvojových iniciatív presahujúcich štátne hranice tak v rámci svojich vnútorných a vonkajších hraníc, ako aj v prihraničných regiónoch budúcich členských krajín EÚ.

Za predchodcu programov INTERREG IIIA, ktoré sú zamerané na podnecovanie cezhraničnej spolupráce – respektíve sú jej prípravným nástrojom - možno považovať program Phare CBC. Program Phare CBC podporuje rozvoj cezhraničných vzťahov, odstránenie relatívnej zaostalosti prihraničných regiónov a uľahčenie priechodnosti hraníc. Po rozšírení Európskej únie boli programy Phare podporujúce cezhraničnú spoluprácu nahradené programom Maďarsko- slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA. 

Cieľom Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III je, aby ľudia žijúci v prihraničnom regióne a inštitúcie, ktoré tam pôsobia, vypracovali a zrealizovali spoločné projekty v záujme rozvoja existujúcej inštitucionálnej a hospodárskej kapacity, nárastu ekonomického potenciálu prihraničného regiónu a posilnenia jestvujúcej cezhraničnej spolupráce. Programy INTERREG majú tri základné formy: cezhraničná spolupráca (INTERREG IIIA), transnacionálna spolupráca (INTERREG IIIB) a interregionálna spolupráca (INTERREG IIIC). 

2. PROGRAM INTERREG IIIA

 Hlavné ciele

•podpora udržateľného ekonomického a sociálneho rozvoja v prihraničných oblastiach;
•ochrana životného prostredia, verejné zdravotníctvo a predchádzanie organizovanej kriminalite, respektíve vyriešenie problémov, ktoré sa vyskytnú pri jej likvidácii;
•budovanie účinných a bezpečných hraníc;
•podnecovanie rozvoja medziľudských vzťahov. 

Finančné zabezpečenie
Finančné zabezpečenie Programu susedstva sa v Maďarsku a na Slovensku uskutočňuje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a medzinárodných partnerských finančných zdrojov. Na Ukrajine je financovanie kryté z programu TACIS. V období rokov 2004 – 2006 môže Maďarsko na realizáciu programu vrátane partnerských finančných zdrojov čerpať 19,1 miliónov EUR, Slovensko 12,6 miliónov EUR, zatiaľ čo Ukrajina má k dipozícii približne 4,5 miliónov EUR. 

Rozvojové oblasti
•ekonomická spolupráca;
•inštitucionálna spolupráca;
•fond pre mikroprojekty (spolupráca medzi miestnymi komunitami, respektíve kultúrna spolupráca);
•ochrana životného prostredia a s tým súvisiace menšie investície;
•ochrana prírody;
•rozvoj dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry lokálneho významu. 

3. NÁŠ PROJEKT

Žiadosť „Projektu spoločného riešenia problematiky vodného hospodárstva slovensko – maďarských obcí poiplia“ bola vypracovaná nasledovnými obcami ležiacimi na oboch stranách rieky Ipeľ:

Projekt

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná na príslušné orgány v roku 2005 a bola schválená pod číslom 144 – 11 – 022. Začiatok výkonu zmluvy bol plánovaný od 01/2006 s ukončením do 12/2006 mesiacov. K zmluve o financovaní bol v roku 2006 podpísaný dodatok, čím sa zmluva predĺžila do 06/2007.  

4. VÝCHODISKÁ A CIELE PROJEKTU

Napriek rozvojovým akciám prebiehajúcim v ipeľskej oblasti v posledných rokoch za účelom rozšírenia inžinierských sietí sú ešte stále nedostatky na oboch stranách rieky Ipeľ.

Všeobecným cieľom projektu je preto vytvorenie prostredia pre lepší život s znižovaním znečistenia okolia. Konkrétnym cieľom projektu je vybudovanie infraštruktúry na odvádzanie odpadových vôd z intravilánov dotknutých obcí na slovenskej strane a odvádzanie vôd z povrchového odtoku na maďarskej strane. 

Priamou cieľovou skupinou sú samosprávy obcí ktorých sa týka, pre ktorých vzniká príťažlivejší obraz obce ako aj obecného prostredia pre lepší život, posilňujúc tak schopnosť udržať populáciu obce a zamedziť migrácii obyvateľov. 

Nepriamou cieľovou skupinou je hospodárska a obchodná sféra, ktoré budú mať vhodné obecno-infraštrukturálne podmienky na zabezpečenie pre svoju prevádzku a dosiahnutie svojich cieľov. Pre prípadné investície bude vytvorená vhodnejšia obecná infraštruktúra. 

Ciele budú dosiahnuté pomocou vypracovania štúdie realizovateľnosti ako aj projektových dokumentácií potrebných k realizácii kanalizácií. 

Výsledky projektu vo veľkej miere podporujú: 

•Zvýšenie konkurencieschopnosti dotknutého územia
•Zvýšenie kvality životných podmienok obyvateľstva
•Vybudovanie siete medzi SR a MR, zníženie politického napätia medzi štátmi a prekročenie protokolárneho charakteru partnerských vzťahov
•Vytvorenie vhodných trhových podmienok na rozvoj hospodárskej a obchodnej sféry
•Za účelom ochrany vodnej základne dotknutej lokality spoločne riešiť zaobchádzanie s odpadovými vodami
•Zabezpečenie odvodu dažďových vôd zo zastavaných území
•Zníženie regionálnej nerovnováhy v spoločnekom a hospodárskom rozvoji. 

5. HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU

Ciele projektu sa dosiahnú cez nasledovné hlavné aktivity:

•Verejné obstarávanie: Výber poskytovateľa služieb – spracovateľa projektovej dokumentácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
•Projekčná fáza: Vypracovanie projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie (DUR) a dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) pre kanalizačné siete dotknutých obcí projektu. 
•Zabezpečenie publicity: Informovanie verejnosti o prebiehajúcom projekte v súlade s požiadavkami EÚ na projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ.
•Monitorovanie: Vypracovanie priebežných monitorovacích správ a záverečnej hodnotiacej správy o projekte.  

6. NÁKLADY PROJEKTU

Nákladové položky projektu sú delené do nasledovných okruhov:

•Verejné obstarávanie: výber poskytovateľa služieb – spracovateľa projektovej dokumentácie.
•Projekčná fáza: Vyprojektovanie potrebných dokumentácií pre územné rozhodnutia (DUR) a dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP).
•Publicita: informovanie verejnosti o prebiehajúcom projekte v súlade s požiadavkami EÚ na projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ.
•Cestovné a ubytovanie: Náklady na pokrytie členov obecných samospráv súvisiace s realizáciou projektu.
Celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 922 750 Sk vrátane DPH. Z týchto nákladov obce financujú 5%, zvyšných 95% je vo forme nenávratného finančného príspevku hradených Európskou úniou a Slovenskou Republikou. 

7. VÝSLEDKY PROJEKTU

Výsledkom projektu INTERREG IIIA „Projektu spoločného riešenia problematiky vodného hospodárstva slovensko – maďarských obcí poiplia“ budú vypracované projektové dokumentácie pre územné konanie a pre stavebné konanie pre splaškové stokové siete v obciach dotknutých v projekte.

Obce zúčastnené v projekte plánujú v budúcnosti nadviazať na úspešnú spoluprácu v pohraničnom regióne Ipľa a plánujú spoločne postupovať pri riešení problémov ochrany životného prostredia.

Dátum vloženia: 22. 2. 2015 13:41
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 5. 2023 13:42
Autor: admin prevod

Projekty

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasie

dnes, sobota 13. 4. 2024
zamračené 24 °C 12 °C
nedeľa 14. 4. polojasno 26/14 °C
pondelok 15. 4. slabý dážď 23/13 °C
utorok 16. 4. mierny dážď 13/6 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu

hore